top of page
Ein radio med eit godt budskap!

Radio PR har heilt sidan starten i 1984, spreidd evangeliet til radiolyttarar i Nordhordland og på Osterøy. Fram til 2016 var sendingane på FM bandet.

Kristenradio Vest

Frå 2016 var det seks kristne radioar som samarbeida om DAB kanalen Kristenradio Vest.

Disse var: Radio Osterøy, Radio Fana, Radio Bølgen, City Radio, Kanal 7, Godt Nytt Radio og Radio PR.

Betania Knarvik

Radio PR heldt til i Betania  Knarvik

No er det slutt på radiosendigane via DAB nettet.

Frå og med nyttår 2024 er det slutt på Radio PR sine DAB sendingar via Kristenradio Vest. Det vil framleis vera mogeleg å lytta til opptak av tidelegare sendingar, andakter og talar her inne på radiopr.no

bottom of page