top of page
Såmannen

Markus (4,3-10)

«Høyr!» sa han. «Ein såmann gjekk ut for å så.  Og då han sådde, fall noko attmed vegen, og fuglane kom og åt det opp. Noko fall på steingrunn, der det var lite jord, og det skaut opp straks fordi det var så grunt.  Men då sola steig, sveid det av og visna, for det hadde ikkje rot. Noko fall mellom klunger, og klungeren voks opp og kvelte det, så det ikkje gav grøde. Men noko fall i god jord. Det skaut opp, voks og gav grøde: tretti, seksti, ja, hundre gonger det som var sådd.»  Og han sa: «Den som har øyre å høyra med, høyr!»

bottom of page